Når du kjøper ny bolig vil du innenfor gitte frister få mulighet til å gjøre endringer og tilvalg. Det vil gjerne bli satt opp et møte med entreprenør eller prosjektutvikler hvor man går igjennom standardleveransen – og hvilke endringer og tilvalg det er mulighet for å gjøre. Man kan for eksempel endre type parkett, flis, farger, innredning på kjøkken og bad o.l. Kjøper man tidlig i byggeprosessen er det enklere å gjøre flere/andre endringer.

 

Puss opp som du vil

Når du bor i borettslagsbolig, pusser du opp og innreder som du vil, så lenge det ikke berører bærende konstruksjoner, felles ventilasjon, elektrisk anlegg, rørsystem o.l. Generelt gjelder det at du har ansvar for indre vedlikehold av din bolig, slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for de andre eierne. Det samme ansvaret har borettslaget for fasader, tak, inngangspartier, fellesarealer o.l.