Forkjøpsrett betyr at du kommer foran andre i køen. Som medlem i KBBL har du forkjøpsrett på alle borettslag tilknyttet KBBL. Forkjøpsretten utlyses på www.kbbl.no.

Forkjøpsretten gjelder ikke ved salg til ektefelle, barn, barnebarn, foreldre eller andre nære slektninger i rett opp- eller nedstigende linje for selger og ektefelle.

Se her for mer informasjon om forkjøpsrett; https://www.kbbl.no/medlemskap/forkjoepsrett/om-forkjoepsrett/ eller for å melde deg inn som medlem i KBBL.

 

 

Utfyllende informasjon fås fra KBBL.