Utleie av bolig i borettslag

Det er viktig at du som andelseier opplyser styret og boligbyggelaget om hvem som bor i boligen din.


Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din. KBBL må også opplyses dersom du leier ut, slik at vi til en hver tid er kjent med hvem som bor i leiligheten din. Hovedregelen er at hvis du har bodd i leiligheten i minst ett år har du rett til å leie ut i inntil tre år. Leier du ut til andre familiemedlemmer er det ingen krav om botid eller leieforholdets lengde. Uansett grunn for utleien skal det søkes til styret i borettslaget om godkjennelse.

Det kan også være noen andre, særskilte grunner til at utleie kan innvilges. Dette må behandles av borettslagets styre i hvert enkelt tilfelle.

Linken under kan også benyttes for å registrere leietakere i sameier, som er viktig for å ha beboerregisteret riktig til en hver tid.

 

Ta kontakt med KBBL eller styreleder i ditt boligselskap om det er noe du lurer på.

 

Søk digitalt og enkelt selv!

1. Logg inn på Min side

2. Legg inn informasjon om leietaker.

3. Alt blir automatisk registrert og styret blir informert om endringen.

4. Dette koster 494,- 

Be KBBL om hjelp til å registrere leietaker!

1. Last ned søknadsskjema og fyll ut nødvendige opplysninger for å leie ut boligen.

2. Send søknadsskjema til firmapost@kbbl.no.

3. Når KBBL har saksbehandlet din søknad og styret har godkjent, registrerer vi leieforholdet for deg.

4. Dette koster kr. 1596 kr (pr. 2024, følger gebyrsats for 1R)

Ta kontakt

med vår forvaltningsavdeling