Hva kan vi bistå ditt boligselskap med?

Vi har bred byggeteknisk kompetanse og erfaring fra alle faser i rehabiliterings- og byggeprosjekter. Vi bistår boligselskapene med rådgiving, planlegging og gjennomføring av deres prosjekter og vedlikeholdsoppgaver. 


  

Vår tekniske avdeling jobber tett sammen med de øvrige avdelingene i KBBL, og vi kan derfor tilby en helhetlig totalpakke innenfor boligforvaltning.

Vi tilbyr tjenester innenfor blant annet:

  • Prosjektering, prosjekt- og byggeledelse ved rehabilitering og nybygg
  • HMS og SHA-rådgiving
  • Bygningstilsyn og vedlikeholdsplaner
  • Energirådgiving, energiberegning og energimerking 
  • Oppfølging av forsikringssaker og skadeforebyggende tiltak 
  • Generell taksering og byggeteknisk rådgiving
  • Trykktesting og byggtermografering
  • Radonmåling 
  • Uavhengig kontroll  og byggelånskontroll
  • Dronefoto

 

I trygge hender

Det er mange faser og hensyn å ivareta for at en byggesak skal bli vellykket. Vi har lang erfaring med å jobbe mot profesjonelle entreprenører, samt det å håndtere hensynet til boligselskapet og beboerne. Vi mener boligselskapene får mye igjen for å søke bistand hos en profesjonell samarbeidspartner som KBBL. Vi har den nødvendige kunnskapen om entrepriseformer, entrepriserett, samt lover og forskrifter.

Ved å ha en profesjonell prosjektleder som følger prosjektet hele veien er dere langt mer sikre på at jobben blir kontrollert i alle faser og eventuelle feil og mangler avdekkes. Vi vet hva som kreves og hvordan utførelsen skal være, og vi gjør kravene gjeldene på vegne av boligselskapet. 

Våre erfaringer og kunnskap gir boligselskapene trygghet!

Kontakt oss

Bygningsskade

Skader meldes i utgangspunktet til KBBL: via dette skjemaet, pr. tlf. 715 87 400 eller direkte til en av våre ansatte på teknisk avdeling (se "Kontakt oss" over).

Hvis skaden trenger øyeblikkelig hjelp etter arbeidstid: ring IF Skadeforsikring på tlf 02400.

 

Meld skade