Sameiet KBBL Servicesentral

KBBL Servicesentral kan hjelpe både boligselskaper og enkeltmedlemmer til en enklere hverdag.
Vi har et bredt tilbud innen både vaktmester-, renholds- og vedlikeholdstjenester.


Hva kan vi hjelpe våre boligselskaper og medlemmer med?

Tjenester til bygg og eiendom:

 • Offentlig godkjent renholdsvirksomhet 
 • Skifting av lysrør/lyspærer i fellesarealer og i utelys

 • Kontroll av brannslukkingsutstyr (sertifisert)

 • Søppelhåndtering

 • Vedlikeholdsarbeid

 • Mindre tømrertjenester

 • Småreperasjoner

 • Snømåking og strøing

 • Plenklipping og stell av grøntarealer

 • Maling/beising

 • Ettermontering av godkjent komfyrvakt
 • Kontroll og vedlikehold av tak og takrenner
 • Fasadevask og etterbehandling
 • Service på dører/vinduer og garasjeporter

 

Tjenester til beboere/medlemmer:

 • Nedvask eller jevnlig rengjøring

 • Kontroll av røykvarslere, brannslanger og pulverapparater

 • Skifting av batteri i røykvarslere eller lyspærer/lysrør

 • Småreperasjoner

 • Mindre tømrertjenester

 • Maling/tapetsering/beising

 • Ettermontering av godkjent komfyrvakt
 • Snømåking og strøing
 • Mindre transport/flytting/søppelhåndtering
 • Service på dører/vinduer og garasjeporter

 

Timepris 
vaktmestertjenester

Bestilte oppdrag: kr 650,–
Faste oppdrag: kr 610,–
Kjøring pr/tur: kr 220,–
Serviceavtaler: kr 630,- 

2024-priser. Timepris er en a-konto-pris, og kan blir avregnet ved årets slutt. Tjenesten er fritatt for mva. 

Kontakt oss

Vi tar imot forespørsler om arbeid, priser og avtaler.