Sameiet KBBL Servicesentral

KBBL Servicesentral kan hjelpe både boligselskaper og enkeltmedlemmer til en enklere hverdag.
Vi har et bredt tilbud innen både vaktmester-, renholds- og vedlikeholdstjenester.


Hva kan vi hjelpe våre boligselskaper og medlemmer med?

Tjenester til bygg og eiendom:

 • Internkontroll/HMS
  – Bistand for etablering av system
  – Bistand for årlig oppfølging

 • Offentlig godkjent renholdsvirksomhet 

 • Skifting av lysrør/lyspærer i fellesarealer og i utelys

 • Kontroll av brannslukkingsutstyr (sertifisert)

 • Søppelhåndtering

 • Vedlikeholdsarbeid

 • Mindre innredningsarbeider

 • Småreperasjoner

 • Kontroll/ utbedring av lekeapparater

 • Snømåking

 • Plenklipping og stell av grøntarealer

 • Maling/beising

 

Tjenester til beboere/medlemmer:

 • Nedvask eller jevnlig rengjøring

 • Kontroll av røykvarslere, brannslanger og pulverapparater

 • Skifting av batteri i røykvarslere eller lyspærer/lysrør

 • Småreperasjoner

 • Mindre innredningsarbeider

 • Maling/tapetsering/beising

 

Timepris 
vaktmestertjenester

Bestilte oppdrag: kr 560,–
Faste oppdrag: kr 515,–
Kjøring pr/tur: kr 170,–

2020-priser. Timepris er en a-konto-pris, og kan blir avregnet ved årets slutt. Tjenesten er fritatt for mva. 

Kontakt oss

Vi tar imot forespørsler om arbeid, priser og avtaler.