Overføring av medlemskap

Overføring av medlemskap er kostnadsfritt, og kan gjøres ved personlig fremmøte hos KBBL, eller ved å benytte vårt skjema for overføring. 


Hvem kan medlemskapet overføres til?

KBBL følger reglene for overføring i hht vedtektenes § 2 - 2. Et medlemskap kan overdras til slektninger i rett opp- eller nedadstigende linje, samt til søsken, ektefelle eller samboer.

 

Årskontingent

Selve overføringen koster ikke noe, men påløpt kontingent må være betalt før overføring.

Ta kontakt om det er behov for betalingsinformasjon på årskontingent.

Nåværende eier

Medlemsnummer er påkrevd
Fornavn er påkrevd
Etternavn er påkrevd
E-postadresse er påkrevd
Telefon er påkrevd
Adresse er påkrevd
Postnummer er påkrevd
Sted er påkrevd


Medlemskap overføres til

Oppgi fødseldato
Fornavn er påkrevd
Etternavn er påkrevd
E-postadresse er påkrevd
Telefon er påkrevd
Adresse er påkrevd
Postnummer er påkrevd
Sted er påkrevd
Du kan velge å forbli medlem i KBBL selv om du overfører din ansiennitet til andre. Vi vil da opprette et nytt medlemskap til deg slik at du kan benytte deg av gode medlemsfordeler og samle ny ansiennitet. Detaljer om ditt nye medlemskap vil du motta på e-post innen kort tid.


Slektskapforhold

Medlemskapet kan overføres til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer.
Oppgi slektskap

Dokumentasjon på slektskap kreves kun ved dødsfall og bekreftelse fra øvrige arvinger må da også vedlegges (Last opp eller ta bilde av dokumentet. Eventuelt kan dokumentasjonen ettersendes per post til Langveien 16,6509 Kristiansund). Støttede filformater: pdf,doc,docx,png,jpg,jpeg,gif (maksgrense: 15mb)


Kommentar


The form contains errors