KBBL HMS – Digitalt HMS system for ditt boligselskap

Mange boligselskap har allerede inngått en avtale med KBBL med oppfølging av deres HMS-system for å være sikre på at styrene følger lovkravene. Dette blir nå enda lettere for styrene å følge opp når vi går over til en nettbasert løsning.



Systemet er skreddersydd boligselskaper, hvor all nødvendig dokumentasjon blir lagret digitalt på en oversiktlig og brukervennlig måte.

KBBL HMS gir deg:

  • Trygghet for at styret opprettholder lovkravene
  • All dokumentasjon samlet på et sted
  • Oppdaterte data lett tilgjengelig  
  • Lett for et fremtidig styre å se historikk, og ta over stafettpinnen

Alle boligselskaper er lovpålagt å ha et HMS system som til en hver tid kan dokumentere boligselskapets status.

Ønsker dere mer informasjon?

Ta kontakt med teknisk avdeling, Nils Tormod Tyrhaug:
Telefon: 90 66 44 66
E-post: nilstormod@kbbl.no

HMS portalen

Logg inn