KBBL HMS – Digitalt HMS system for ditt boligselskap

Mange boligselskap har allerede inngått en avtale med KBBL med oppfølging av deres HMS-system for å være sikre på at styrene følger lovkravene. Dette blir nå enda lettere for styrene å følge opp når vi går over til en nettbasert løsning.Systemet er skreddersydd boligselskaper, hvor all nødvendig dokumentasjon blir lagret digitalt på en oversiktlig og brukervennlig måte.

KBBL HMS gir deg:

  • Trygghet for at styret opprettholder lovkravene
  • All dokumentasjon samlet på et sted
  • Oppdaterte data lett tilgjengelig  
  • Lett for et fremtidig styre å se historikk, og ta over stafettpinnen

Alle boligselskaper er lovpålagt å ha et HMS system som til en hver tid kan dokumentere boligselskapets status.

Ønsker dere mer informasjon?

Ta kontakt med teknisk avdeling, Nils Tormod Tyrhaug:
Telefon: 90 66 44 66
E-post: nilstormod@kbbl.no

HMS portalen

Logg inn