Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om forkjøpsrett og ansiennitet. 


Som medlem i KBBL samler du ansiennitet fra det øyeblikket din innmelding er registrert betalt hos oss. Din ansiennitet forteller hvor lenge du har vært medlem og er avgjørende når forkjøpsretten skal brukes. Dersom flere medlemmer melder forkjøpsrett til samme bolig er det medlemmet med lengst ansiennitet som først får muligheten til å kjøpe boligen. Du kan overføre ditt medlemskap og ansiennitet i KBBL til andre innen din familie som trenger et forsprang på boligmarkedet.

  1. Ansiennitet regnes fra datoen KBBL har registrert innmeldingsgebyret (med unntak av når medlemskap er tegnet ved kjøp av bolig i tilknyttet borettslag. Her vil akseptdato på kjøp av boligen være datoen ansienniteten regnes fra). 
  2. Forkjøpsberettigede som allerede bor i borettslaget med leilighet til salgs, vil ved bruk av sin interne forkjøpsrett (ansiennitet ut fra overtagelsesdato), ha ansiennitet foran andre KBBL-medlemmer.
  3. Ved utmelding (eventuelt ikke betalt kontingent på tre år) tapes opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved ny innmelding senere.

Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer, eller til ektefelle eller samboers familiemedlemmer. Medlemskapet kan kun overføres én gang med ansienniteten i behold. 

Ta kontakt med KBBL om du lurer på hvem som kan arve ditt medlemskap. 

Når boligbyggelaget har mottatt forhåndsvarsel om at en andel (bolig) ønskes solgt, annonserer boligbyggelaget boligen for de forkjøpsberettigede (medlemmer/andelseiere)  på boligbyggelagets hjemmeside. De som da ønsker å gjøre bruk av sin forkjøpsrett må melde fra til boligbyggelaget innen den annonserte forkjøpsfristen. Når boligen er solgt vil de forkjøpsberettigede (medlemmer/andelseiere), etter ansiennitet, få spørsmål om de fortsatt ønsker å gjøre bruk av sin forkjøpsrett. De vil da få oppgitt pris og andre vilkår. De forkjøpsberettigede må derfor svare på telefon med korte frister. Etter at det er mottatt bekreftelse på at forkjøpsretten fortsatt ønskes benyttet, er den forkjøpsberettigede bundet.

Kjøperen av andelen behøver ikke å melde forkjøp, men får benytte sin ansiennitet i konkurranse med de som eventuelt har meldt forkjøp innen fristen.

Når boligbyggelaget har mottatt skriftlig melding om at en andel (bolig) er solgt, med opplysning om pris og andre vilkår, annonserer boligbyggelaget boligen for de forkjøpsberettigede (medlemmer/andelseiere) på boligbyggelagets hjemmeside. De som da ønsker å gjøre bruk av sin forkjøpsrett må melde fra til boligbyggelaget innen den annonserte forkjøpsfristen. Den personen med lengst ansiennitet trer inn i den inngåtte avtalen. Den forkjøpsberettigede (medlemmer/andelseiere)  er altså bundet av sin melding om å bruke forkjøpsretten, og kan ikke ta noen forbehold.

Kjøperen av andelen behøver ikke å melde forkjøp, men får benytte sin ansiennitet i konkurranse med de som eventuelt har meldt forkjøp innen fristen.

Når BBL bygger nye boliger i borettslag, annonseres forkjøpsretten etter forhåndsvarsel, men her er man bundet når man legger inn forkjøp. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende overfor KBBL skriftlig og på fastsatte skjema. Skjema for den aktuelle boligen finner du i annonsen på vår hjemmeside (ved å klikke på adressen til leiligheten du er interessert i) eller ved å kontakte KBBL. Skjemaet må leveres på KBBL eller scannes og sendes til firmapost@kbbl.no slik at det er KBBL i hende innen fristens utløp.  Å melde forkjøpsrett på nye boliger er bindende. Dersom man er interessert i flere boliger i et prosjekt kan det anbefales å nummerere ønskene deres på skjema, da det kan være noen med bedre ansiennitet som ønsker en av de samme boligene, og da vil gå foran. Prioriterer du ønskene dine, er du bundet til den boligen du får tilslaget på.