KBBL VLP (vedlikeholdsplan)

KBBL tilbyr nå et digitalt og nettbasert verktøy for å håndtere vedlikehold i borettslag og sameier.
KBBL VLP = lovmessig, verdiøkende og systematisk


Styret i borettslaget står ansvarlig for at det utføres forsvarlig vedlikehold av bygningsmassen. Systemet hjelper styrene med å ivareta dette ansvaret på en oversiktlig og enkel måte, og i ryggen har du vår bygningstekniske kompetanse. Det nettbaserte systemet er en enkel, tidsbesparende og varig løsning. De fleste styremedlemmer sitter i to år av gangen, en vedlikeholdsplan bør strekke seg minst ti år fram i tid.

Det nettbaserte systemet er en skreddersydd løsning hvor alt blir systematisert og dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte.

Den nettbaserte vedlikeholdsplanen gir deg:

  • Rask etablering
  • Full oversikt
  • Tilstandsvurdering, takstmann registrerer, vurderer og gir en status på bygningsmassen (legger grunnlaget for selve etableringen av en vedlikeholdsplan)
  • En vedlikeholdsplan som beskriver når tiltakene bør utføres og hva de koster 10 år fram i tid
  • Økonomisk oversikt, kostnader ifm. tiltakene i vedlikeholdsplan
  • Hjelp til budsjettering av vedlikeholdskostnadene
  • Oversikt over bygningsmassens historikk
  • Bedre dokumentasjon av vedlikeholdsprosessen, og muligheter for bildedokumentasjon m.m.
  • Muligheter for revidering
  • Problemfri videreføring til etterfølgende styrer

Ønsker dere mer informasjon?

Ta kontakt med teknisk avdeling ved Roger Storsæther:
Telefon: 480 05 744
E-post: roger@kbbl.no

VLP portalen

Logg inn