Adresseendring

Er du på flyttefot? Har du husket å melde flytting?


Hvorfor melde adresseendring?

For at vi skal kunne sende deg vårt medlemsblad, medlemskort og annen informasjon er det viktig at vi har et oppdatert adresseregister.

Det er derfor fint at du tar deg tid til å melde i fra til oss om ny adresse.

Oppgi fornavn
Oppgi etternavn
Oppgi e-postadresse
Ugyldig medlemsnummer, maks 9 siffer.
Oppgi telefonnummer
Oppgi gammel adresse
Oppgi ny adresse
Oppgi nytt postnummer
Oppgi nytt sted
Oppgi datoen for når den nye adressen gjelder fra.


The form contains errors