AL Kristiansund Boligbyggelag

KBBL er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer. Vårt hovedformål er å bygge og forvalte boliger for våre andelseiere, og gjennom dette tilbyr vi tjenester som  boligforvaltning, regnskap, teknisk rådgiving, boligbygging og medlemsfordeler.


For oss er det viktig å kunne tilføre nærmiljøet vårt mer enn bare tjenestene vi tilbyr i det daglige. Vi lever etter følgende visjon: KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen blir verdens beste bosted!" Dette forsøker vi å gjenspeile  gjennom bl.a. stor bredde i våre byggeprosjekter. I tillegg til tradisjonell boligutbygging, satser vi på prosjekter for seniorboliger, omsorgsboliger, tilpassede boliger for ungdom, og en satsing på utbygging av heis i eksisterende bygninger.

For KBBL er det viktig å også være en samfunnsengasjert støttespiller og initiativtaker til positive tiltak i nærmiljøet, være en pådriver for JA-kommunen Kristiansund, samt være med å støtte idretts- og kulturaktivitet.

I tillegg har vi en stor interesse i å fortsette arbeidet med å være en påvirkningskraft i utviklingen av sentrum, med spesiell fokus på Gågata og Skolegata.

7 + 8

ANSATTE

4713

MEDLEMMER

125

BORETTSLAG/
BOLIGSELSKAPER

2277

FORVALTEDE BOENHETER

Kontakt oss
Våre ansatte
Vedtekter