Overføring av boligen

Om du bor i en KBBL-bolig kan boligen overføres til din ektefelle eller samboer, eller deres familie. 


Ved overføring av bolig må fellesutgiftene inneværende måned være betalt før overtagelsen finner sted. Enten eierskiftet skyldes en skilsmisse, en ny medeier eller sletting av medeier, innebærer boligoverføring en del arbeid. Uavhengig av årsaken til overføringen er KBBL ansvarlig for registrering og godkjenning av ny eier, for å opprettholde kommunikasjon med boligselskapet, arkivering av dokumentasjon og besvare alle henvendelser til ny og gammel eier.

Overføring av bolig er et unntak fra forkjøpsretten, det vil si at ved overføring av bolig skal ikke boligen utlyses til KBBLs medlemmer.

Det tilkommer et eierskiftegebyr for å overføre en bolig, og gebyret faktureres tidligere eier. Kontakt KBBL for mer informasjon.

Last ned skjema her


Etter at skjemaet er utfylt kan du enten ta bilde med din smarttelefon og scanne dokumentet etter signatur og send som vedlegg på epost til firmapost@kbbl.no. Legg også ved kopi av tinglyst hjemmelsoverføring (NB. skjemaet kan til fordel fylles ut elektronisk før du skriver ut og signerer). 

Ta kontakt

med vår forvaltningsavdeling