Om KBBL som forretningsfører

KBBL er det naturlige valget som forvalter og forretningsfører for ditt boligselskap. Vår erfaring i over 70 år, kjennskap til nærmiljøet og boligselskapene, samt dyktige stab gjør at du som beboer eller tillitsvalgt i et boligselskap får en enklere og tryggere hverdag!


Våre tjenester innen forvaltning og forretningsførsel er:

 • Budsjettarbeid med planlegging for vedlikehold i fremtiden
 • Regnskap, årsoppgjør og budsjett med rapporter til styret etter behov
 • Utsendelser av tredjepartsopplysninger (ligningsoppgave)
 • Innkreving av felleskostnader
 • Inkassotjenester
 • Oppfølging og betalingsformidling av faktura
 • Administrasjon av faste betalinger

 

 • Lønnskjøring
 • Dokumentforvaltning - arkivering
 • Økonomisk rådgivning - aktuelt i sammenheng med planlagt bolig- og miljøfornyelse (rehabilitering), refinansiering av lån, bygging av garasjer eller en ny lekeplass
 • Delta på borettslagenes generalforsamling - som blir avholdt hver vår
 • Kursvirksomhet for tillitsvalgte
Ta kontakt