For boligselskaper

KBBL har siden 1946 drevet med forvaltning av borettslag og andre relaterte boligselskaper, og besitter dermed bred kompetanse om bolig og forretningsførsel.