Styret i KBBL har utarbeidet en redegjørelse for å gi informasjon til generalforsamlingen og medlemmene.

Redegjørelsen kommer som følge av at det har blitt etterspurt informasjon, etter at tre av KBBLs deleide selskaper meldte oppbud. Redegjørelsen reflekterer de konkrete spørsmål som er stilt fra medlemmene – samt den generelle kritikken som er kommet gjennom media.

 

Les hele redegjørelsen her: