Vi inviterer - i samarbeid med Byggmestrenes Forening i Kristiansund - til det aktuelle to-dagers kurset «Arbeider på eksisterende bygg», 23. og 24. mai.  

I kurset tar vi for oss byggereglene som er aktuelle for rehabilitering, ombygging, omdisponering og etablering av ny boenhet i eksisterende bygg:

  • Tekniske krav for tiltak på eksisterende bygg
  • Unntaksregler og mulige dispensasjoner fra krav
  • Når trer søknadskravene inn
  • Fuktmekanikk
  • Valg av løsninger og produkter
  • Gjennomgang av eksempler på forskjellige typer prosjekter
  • Regler for energiberegning
  • Beregning og dokumentasjon av energimerke
  • Om energirådgivning og tilskuddsordninger

 

Byggmestere som har gjennomført kurset kan registrere seg i Enovas register over godkjente energirådgivere.

 

Med støtte fra KBBL tilbys dette kurset til halv deltakerpris! Påmeldingsfrist torsdag 18. mai.

PÅMELDING, mer om kurset og kurspriser 

Les også omtale av kurset i fagbladet Byggmesteren