KBBL tilrettelegger nå så vi kan gjennomføre generalforsamlingen/årsmøtet digitalt, eller på "annet egnet måte", ref. midlertidige endringer i retningslinjene gitt fra myndighetene.

Boligbyggelaget kan tilby en løsning for digitalt møte via Min Side, men vi har også andre forslag for gjennomføring. Dette avtaler vi med hvert enkelt boligselskap. For å kunne delta på digitale møter via Min Side må dere registrere bruker her: Min side. Dette er uansett fornuftig å opprette for å kunne motta riktig informasjon fra boligselskapet eller forretningsfører fremover.

Ny bruker

Som beboer/ny bruker må det opprettes en BBLiD, og dette kan gjøres via kbbl.no, trykk på menyen øverst i høyre hjørne og deretter ikonet for Min side.

Styremedlemmer skal allerede ha tilgang, og kan gå direkte fra portalen til Min side.

Hva er digitalt årsmøte?

Det digitale møtet som gjennomføres via Min Side er ikke et videomøte eller telefonmøte hvor beboerne møtes i samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på Min side, hvor hver beboer gjør sin avstemming på sakene som ligger der. Det kan sammenlignes med å logge seg inn på Skatteetaten/Altinn og levere selvangivelsen, hvor hver person er identifisert og unik.

Hvordan får jeg informasjon om møte i mitt boligselskap?

Styret setter opp og kaller inn til et digitalt møte eller telefonmøte i samarbeid med KBBL. Du vil få en e-post/sms når all informasjon er klar, og vi kan gi en oppskrift for hvordan dette vil bli gjennomført. Du vil da få en veiledning på hvordan du skal gå igjennom sakene og avgi din stemme. Det er viktig å huske på at for andeleiere som ikke har anledning til å delta, så kan de avgi sin stemme med å sende med fullmakt med en annen andelseier. Fullmaktskjema finner dere i innkallingene til møtet.

Hva har jeg tilgang til via Min side?

Som eier av en bolig forvaltet av KBBL vil du finne informasjon om ditt boforhold, og informasjon om borettslaget eller sameiet du bor i. Under fanen min bolig, vil du finne detaljert informasjon om felleskostnadene, inkludert KID-nummer hvis du skulle trenge dette. Her vil du også kunne finne informasjon om hvem som sitter i styret, samt ulik informasjon gitt av styret.

Er du medlem i KBBL, vil du også finne informasjon om blant annet ditt medlemskap, ansiennitet, oppspart bonus og aktuelle medlemsfordeler.

Kontakt KBBL hvis du trenger hjelp på telefon 71 58 74 00 eller på e-post firmapost@kbbl.no.