Styret besluttet å få gjennomført en ekstern juridisk gjennomgang før årets generalforsamling. Rapporten ble presentert på generalforsamlingen av  Advokat Terje Sjøvold og Advokat Erik Wold.

Gjennomgangen har fokus på om boligbyggelagets forvaltning av diverse problemengasjementer fremstår som forsvarlig vurdert opp mot lovgivningen  – og om det er handlet i samsvar med fullmakter osv. Spørsmålet rundt daglig leders forhold inngår i den juridiske gjennomgang.

 

Rapporten fra den eksterne juridiske gjennomgangen kan du lese her.