KBBL har til formål å skaffe boliger - og å forvalte boliger - for medlemmene. «Bærebjelken» i å skaffe gode familieboliger i årene fremover skulle være prosjektene på Skorpa. Her var det planlagt utbygging av småhus trinnvis i feltene – samtidig som man skulle legge til rette for at nærområdet skulle brukes av alle. Her er det allerede laget en felles parkeringsplass for brukerne av turområdet på Skorpa.

Vi vil informere våre medlemmer om at det i dag er sendt ut følgende pressemelding, da styret i Skorpa Eiendom AS har besluttet å avvikle selskapet:

Styret i Skorpa Eiendom AS, hvor Kristiansund Boligbyggelag er største eier, har i går besluttet å avvikle selskapet på grunn av en krevende økonomisk situasjon som har vedvart over tid.

Skorpa Eiendom har lenge arbeidet for å realisere Skorpa som et viktig nytt boområde i Kristiansund. Investeringer i eiendom og infrastruktur har vært gjennomført med sikte på å skape et flott bomiljø i nærheten av et naturskjønt område.

- De siste årene har blitt stadig tøffere for alle i eiendomsbransjen. Pandemien, krig i Europa, og raske, hyppige renteendringer har skapt en stadig brattere motbakke for oss. I tillegg, mens vi har inngått forpliktende kontrakter, har prisene på alt av materialer og tjenester skutt i været, og salget av nye boliger har fullstendig stoppet opp, sier Vidar Solli, styremedlem i Skorpa Eiendom AS.

Ikke grunnlag for videre drift

Til tross for alle anstrengelser for å finne løsninger og sikre nødvendig finansiering, mener styret i selskapet at det ikke lenger er grunnlag for videre drift.

- Vi har forsøkt alt for å finne løsninger og skaffe den finansieringen vi trenger, men nå ser vi ingen annen utvei enn at Skorpa Eiendom må avvikles. Dette er en trist beslutning, både for oss som brenner for å utvikle området, våre underleverandører, men ikke minst for alle som har sett frem til å bo der, sier Solli.

- Vår hovedprioritet nå er å sikre at alle berørte parter blir godt ivaretatt og informert i denne overgangsperioden. Vi vil gjøre alt vi kan for å minimere konsekvensene av avviklingen, fortsetter han.

Konsekvenser av avviklingen

Det er ingen ansatte i selskapet, men avviklingen vil likevel få konsekvenser. Det vil påvirke Kristiansund kommune og Sparebank1 Nordmøre som har lånt selskapet penger. Kristiansund kommune vil overta ansvaret for finansieringen av den nybygde broen til Meløya, og Sparebank1 Nordmøre har pant i det meste av utbyggingsområdet på Skorpa.

- En ny bro til Meløya var høyst nødvendig, og den er nå på plass til en kostnad som ville kommet før eller siden uansett. Kommunen har i tillegg pant i deler av et felt som sikkerhet for lånet. Man skal heller ikke glemme at kommunen vederlagsfritt har overtatt ny bro til Skorpa, veinett, gatelys, vann- og avløpsanlegg og pumpestasjon, sier Solli.

Berørte boligkjøpere er informert. Det samme gjelder leverandører, bank og kommunen.

- Selv om vi må gi fra oss prosjektet, ønsker vi å understreke at vår lidenskap og engasjement for Skorpa fortsatt er sterkt. Vi vil være tilgjengelige for de nye eierne og dele vår erfaring for å bidra til videre utvikling av området, understreker Solli.

 

Nytt kapittel

Skorpa Eiendom vil rette en stor takk til alle som har vært involvert i prosjektet.

- Selv om det er med tungt hjerte vi avslutter dette kapittelet, ser vi frem til å se Skorpa vokse og utvikle seg under nye eiere. Vi ønsker de nye eierne lykke til, og oppfordrer alle med spørsmål til å ta kontakt, sier Solli.