I KBBL tar vi situasjonen rundt spredning av koronaviruset på største alvor, og har innført en rekke tiltak for å gi god informasjon til og utarbeide rutiner for våre medlemmer, kunder og boligselskaper.

Vi jobber også med å hindre smittespredning så langt det er mulig, bl.a. ved at kontoret i Langveien 16 er stengt for kundebesøk. Våre ansatte jobber nå stort sett hjemmefra, men du kan nå oss både digitalt og pr telefon:

 

VAKTMESTERTJENESTER, RENHOLD OG HMS

For de boligselskaper som KBBL Servicesentral har avtale med, er det gått ut informasjon direkte til borettslagenes styrer om utvidede rutiner for renhold og HMS for vaktmestertjenester i spesielt fellesarealer. Vi ber styrene holde seg orienterte om myndighetenes til enhver tid gjeldende retningslinjer og handle deretter. KBBL Servicesentral kan kontaktes for råd og bistand.
Eventuelt ekstra renhold av fellesarealer eller oppfølging av HMS-rutiner i denne forbindelse må bestilles av styreleder.

Kontaktinformasjon

GENERALFORSAMLINGER I BOLIGSELSKAPER

Mars og april er høysesong for gjennomføring av generalforsamlinger i borettslag og sameier. I samråd med oss i KBBL har våre boligselskaper nå måtte utsette generalforsamlingen ihht. til myndighetenes anbefalinger om å gjennomføre slike typer møter i minst mulig grad. Det jobbes med løsninger for å kunne gjennomføre generalforsamlingene digitalt, og for om frist for innlevering av fjorårets regnskap kan bli utsatt. KBBL følger situasjonen fortløpende og har jevn kontakt med de borettslagene som ikke ennå har gjennomført generalforsamling slik at gjeldende retningslinjer blir ivaretatt. Løpende informasjon vil gi gitt via styreportal.

Hvis spørsmål ber vi styrene om å kontakte sin kunderådgiver direkte.

Kontaktinformasjon

MEDLEMSSKAP
I disse dager har våre medlemmer mottatt krav om innbetaling av medlemskontingent, enten via vipps eller faktura. Nytt av året er også at vi har gått over til miljøvennlig og digitalt medlemskort som du får tilgang til ved å logge deg inn i medlems-appen. For å samle opp bonus på dine kjøp så registrerer du dine betalingskort i appen, så blir bonus registrert automatisk uten fremvisning av medlemskortet.
Vi kan besvare dine spørsmål om ditt medlemsskap, betaling eller medlemskortet på telefon eller e-post.

Ta gjerne direkte kontakt med kunderådgiver for medlem: Tina

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE, VEDLIKEHOLDSPLANER- OG BEFARINGER

For kunder med pågående eller nært forestående prosjekt- og byggeledelse – samt andre bestilte oppdrag, vil vi ta kontakt med hver enkelt av dere for å gå i dialog om hvordan videre arbeid legges opp. 

Her finner dere kontaktinformasjon til KBBLs tekniske avdeling, som følger opp slike saker:

Kontaktinformasjon


NYE BOLIGER

Er du interessert i et av våre boligprosjekt, husk at du til enhver tid finner oppdatert informasjon om det enkelte prosjekt på våre nettsider, kbbl.no. For informasjon eller visning, ta kontakt med eiendomsmegleren som er engasjert i det aktuelle prosjektet – eller med Heidi Sæther i KBBL på telefon 952 04 699 / heidi@kbbl.no.

Har du kjøpt en ny bolig av oss, vil vi sende ut informasjon om fremdrift direkte til de dette gjelder for. 

 

SKADESAKER

Disse meldes på samme måte som før: meldes til KBBL via skjemaet på denne siden, eller til en av våre ansatte på teknisk avdeling, se kontaktinformasjon her
Hvis skaden tilsier at du trenger øyeblikkelig hjelp etter arbeidstid: ring If Skadeforsikring på tlf 02400.

 

Vi lover deg at vi skal gjøre vårt beste for å holde hjulene i gang og for å gi dere som er kunder eller medlemmer best mulig service – og at vi klarer å informere dere godt underveis.

 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe – og ta vare på hverandre!