Våre ansatte

Administrasjon og ledelse Regnskap og Forvaltning Tekniske tjenester KBBL Bygg AS Sameiet KBBL servicesentral

Administrasjon og ledelse

Vidar Solli
Heidi Sæther

Regnskap og Forvaltning

Inger Øksenvåg
 • Leder regnskap og forvaltning
 • Telefon: 970 92 147
 • inger@kbbl.no
Brynjar Jacobsen
Karianne H. Strand
Iren Gimnes
Britt Turid Stokke
 • Seniorrådgiver
 • Telefon: 971 77 679 / 71 58 74 05
 • britt@kbbl.no
Anita Larsen
Tina Helen S. Otterlei (i permisjon)
Randi Kvisvik Hansen
 • Kunderådgiver forvaltning og medlem
 • Telefon: 988 18 506
 • randi@kbbl.no
Fredrik Kvisvik Megaard
Camilla Larsen Thomassen
 • Kunderådgiver forvaltning og medlemsfordeler
 • Telefon: 924 46 303
 • camilla@kbbl.no

Tekniske tjenester

Johan H. Grønvik
 • Teknisk sjef, byggmester og takstingeniør
 • Telefon: 952 48 631
 • johan@kbbl.no
Pål Sæther
 • Byggmester og takstingeniør
 • Telefon: 922 43 567
 • pal@kbbl.no
Roger Storsæther
Nils Tormod Tyrhaug
Elias Ganitsjev

KBBL Bygg AS

Alf-Ivar Aslaksen

Sameiet KBBL servicesentral

Olve Thomasgård
Per Gunnar Iversen
Gabor Kantor
Viggo Ørnvik
Mykola Arama