Formål

KBBLs visjon er å bidra til å gjøre Kristiansundsregionen til verdens beste bosted. KBBLs Bomiljøpris opprettes for å forsterke nettopp dette, og for å markere KBBLs 75-årsjubileum i 2021. Prisen er opprettet med den hensikt å støtte gode prosjekter og kreative tiltak i nærmiljøene til våre boligselskaper. Prisen skal støtte prosjekter som gir en varig verdi for medlemmer og beboere, og som samtidig synliggjør KBBL som en positiv samfunnsaktør.

Søknadsskjema

Hvem kan søke støtte?

Boligselskaper forvaltet av KBBL kan komme med forslag til tiltak. Kriterier for å søke:

  • Borettslag og sameier som KBBL er forretningsfører for kan søke om støtte til tiltak i boligselskapet/nærmiljøet
  • Skal komme beboere og medlemmer til gode
  • Skal synliggjøre KBBLs bidrag som positiv samfunnsaktør
  • Støtte kan gis til konkrete små prosjekt eller som prosjektering til større tiltak
  • Tiltakene kan være fysiske, sosiale eller tekniske/digitale
  • Prosjektet skal ha en klar tidsramme for ferdigstilling samt en avklart finansieringsplan

Søknadsfrist og tildeling

Tiltaket kunngjøres primært gjennom KBBLs kanaler: e-post til medlemmer (E-DM), Bomagasinet og KBBLs Facebookside. Frist for innsending av forslag er 1. september 2021, og vi publiserer vinnere i forbindelse med KBBLs jubileum 13. september. Rammen for utdeling er for 2021 kr 75.000 kr.
Prosjektene som er valgt ut til å motta støtte vil offentliggjøres bl.a. på nettsidene. Kontaktpersonene for prosjektene vil bli kontaktet i forkant. Vi har dessverre ikke alltid mulighet til å kontakte søkere som ikke har mottatt støtte.

Det er juryen som avgjør om Bomiljøprisen gis til en, eller fordeles på flere av søkerne.


Søknadsskjema

Opplysninger om søker

Oppgi navn på boligselskap
Oppgi navn på kontaktperson
Velg rollen som kontaktpersonen har i boligselskapet
Velg en rolle
Oppgi telefonummer til kontaktperson
Oppgi e-postadresse til kontaktperson

Velg et alternativ

Opplysninger om prosjektet det søkes støtte til

Oppgi navn på prosjektet
Oppgi beskrivelse av prosjektet
Oppgi hvor mange som vil få nytte av prosjektet
Oppgi budsjett og gjennomføringsplan
Eksempel: Budsjett, fremdriftsplan, skisser, bilder (maks størrelse: 15mb)

The form contains errors