Formål

KBBLs visjon er å bidra til å gjøre Kristiansundsregionen til verdens beste bosted. KBBLs Bomiljøpris opprettes for å forsterke nettopp dette, og for å markere KBBLs 75-årsjubileum i 2021. Prisen er opprettet med den hensikt å støtte gode prosjekter og kreative tiltak i nærmiljøene til våre boligselskaper. Prisen skal støtte prosjekter som gir en varig verdi for medlemmer og beboere, og som samtidig synliggjør KBBL som en positiv samfunnsaktør.

Tildeling av KBBLs Bomiljøpris

I forbindelse med vårt 75 års jubileum, annonserte vi KBBLs Bomiljøpris på kr 75.000,-. Prisen ble opprettet med den hensikt å støtte gode prosjekter og kreative tiltak i nærmiljøene til våre boligselskap.

Vi mottok i alt 21 søknader, og en jury bestående av styreleder Vidar Fagerheim, adm.dir Vidar Solli og ansattes representant i styret Heidi Sæther ble satt til å avgjøre hvem som skulle motta Bomiljøprisen, og om den skulle gis til en, eller fordeles på flere av søkerne.

Juryen valgte å fordele prisen slik;

Fløya Terrasse Borettslag kr 25 000,-
Omagata Borettslag kr 25 000,-
Rensviktunet Borettslag kr 5 000,-
Vestre Bydel 1 Borettslag kr 10 000,-
Marcussundet Borettslag kr 10 000,-

Juryens begrunnelse

Juryen valgte å dele prisen på 75 000 i flere beløp for å bidra til å styrke bomiljøet og nærmiljøet i flere av boligselskapene våre.

Blant vinnerne, har vi Fløya Terrasse borettslag, som grenser inn mot et friområde som brukes aktivt av store og små beboere i området og besøkende utenfra. Også barnehagene bruker området aktivt til utflukter. Borettslaget har sammen med de andre naboene gått sammen i nabonettverket «Fløya`s venner», med det mål for øyet å ta være på bomiljøet i området, styrke fellesskapet og «passe på» at Fløyaskogen holder seg fin for både mennesker, fugler og dyr. De arrangerer jevnlig dugnader og sosiale sammenkomster for å få dette til. KBBL ønsker gjennom Bomiljøprisen å bidra til at Fløya Terrasse Borettslag fortsatt kan opprettholde et godt bomiljø i sitt nabolag med å tildele kr 25.000,-.

Omagata Borettslag ble oppført i 1955 og består av 12 leiligheter i 4-mannsboliger. For å bidra til at beboerne her kan få en felles møteplass, har juryen valgt å gi 25.000,- til formålet med å lage en ny platting – med gjerder/levegger, bord, benker, bålpanne og beplantning. Bomiljøet vil ytterligere forsterkes ved at arbeidet gjøres på dugnad, slik at beboerne sammen bidrar til å skape en  ny møteplass.

Vestre Bydel 1 Borettslag var den aller første blokkbebyggelsen som KBBL oppførte. Borettslaget er bygd i særegen etterkrigsarkitektur som preger Kristiansunds indre sentrum i dag. Inngangspartiet til borettslaget ligger ut mot en travel sentrumsgate, og for å gjøre dette uteområdet finere  har borettslaget søkt om midler til en benk og beplantning slik at forbipasserende og beboerne i borettslaget kan ta en kort hvil i ettermiddagssola. Juryen valgte å gi 10 000 til dette tiltaket.

De fire beboerne på Rensviktunet bo og habilitering har hver sin leilighet, men liker å samles på verandaen for grilling og sosialt samvær på finværsdager. Balkongen ble møblert når borettslaget var nytt i 2004, og møblene har nå sett sine beste dager.  For å bidra til et godt bomiljø og legge til rette for hyggelig samvær, valgte juryen å tildele borettslaget 5000,- til nye hagemøbler.

Marcussundet borettslag består av 20 leiligheter på Nordlandet. Borettslaget har behov for å lage seg en ny uteplass etter at den gamle måtte flyttes pga strekking av strømkabler over til Innlandet. Den gamle uteplassen måtte da graves opp, og for å at NEAS skal kunne ta opp igjen disse fyllingene ved behov, måtte uteplassen flyttes. Juryen ønsker at KBBL skal bidra til at beboerne får en ny uteplass for å kunne samles, og gir derfor et bidrag på kr 10 000,- til bord og benker på uteplassen.