Endring i meglervirksomheten

Informasjon til våre medlemmer og andre interessenterKBBL har fra 1.1.2019 inngått en intensjonsavtale om å overføre sin eiendomsmeglervirksomhet til EiendomsMegler 1. Flere av våre tidligere ansatte kommer til å jobbe videre EiendomsMegler 1 – og meglertjenestene vil i det videre tilbys gjennom to salgsteam, i både KBBL sine lokaler og i SpareBank 1 Nordvest sine lokaler.

EiendomsMegler 1 vil også tilby en beboerfordel til de som bor i KBBL-bolig og selger sin bolig gjennom dem: de dekker 2 måneders felleskostnader etter endt salgsoppdrag, oppad begrenset til kr 4000,- pr mnd.

Les mer om EiendomsMegler 1 Kristiansund

KBBL har over en tid vurdert hvordan man skal drive eiendomsmeglertjenester i fremtiden, og vi er svært fornøyd med den avtalen som nå foreligger med EiendomsMegler 1. I tillegg til at vi sikrer at meglertjenesten fremover både vil være fremtidsrettet og få en «kraftig motor» i en organisasjon som EiendomsMegler 1, har vi stor tro på at de andre tjenestene i boligbyggelaget vil komme styrket ut av dette. Nå lover vi å fortsette det gode arbeidet rundt medlemstjenester, nyboligbygging, tekniske tjenester og vedlikehold, forvaltning og regnskap - til gode for både medlemmer, boligselskaper, øvrige kunder og nærmiljøet rundt oss for øvrig.

Vi gleder oss til fortsettelsen!