14. desember 2017

A/L Kristiansund Boligbyggelag

Raske fakta om oss:

AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) er en medlemsorganisasjon eid av medlemmene - en samvirkebedrift med over 4500 medlemmer. I 70 år har vi bygget boliger for våre medlemmer og levert forvaltningstjenster til våre borettslag. Forvaltningsmassen er på godt over 100 boligselskap, i hovedsak i Kristiansund, men også i Averøy, Halsa og Hemne. 

KBBL er tilknyttet interesseorganisasjonen Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Hovedmålet for boligbyggelagene i Norge er å bygge og forvalte boliger for lagets medlemmer. Dette skjer normalt ved at et boligbyggelag både stifter, bygger og forvalter borettslagets boliger.