14. desember 2017

KBBL - Det naturlige valget

KBBL har siden 1946 drevet med forvaltning av Borettslag og andre relaterte boligselskaper, og besitter dermed bred kompetanse om bolig og forretningsførsel.

Vi forvalter over 2100 boenheter:

84 tilknyttede

15 frittstående borettslag

3 sameier

3 boligstiftelser

I tillegg utfører vi regnskapsførselen for 15 datterselskap og andre aksjeselskap

 

Totalt har vi ansvaret for over 100 regnskap som vi tilbyr flere tjenester; eksempelvis regnskap/budsjettering, økonomisk rådgivning og teknisk bistand.